Odnawiamy szlaki konne

Stowarzyszenie Doliny Zadrny we współpracy z lokalnymi przodownikami turystyki jeździeckiej i Ośrodkiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej KONIEWO, zakończyło realizację projektu odnawiania szlaków konnych przebiegających przez teren powiatu kamiennogórskiego. Pomalowano od nowa już prawie 115 km szlaku. W Dębrzniku, skąd zaczynają się szlaki konne, w dawnym parku przypałacowym, przez który przebiega trasa, powstało nasadzenie nowych drzew i krzewów. Teren został uporządkowany, a znajdujące się na jego terenie pomniki przyrody zyskały tablice informacyjne.

W sobotę 19 września odbyło się ognisko integracyjne. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć pokaz pokonywania przez konie rajdowe różnych przeszkód terenowych, a potem wzięli udział w rajdzie konnym (jadąc na koniach prowadzonych przez pomocników) fragmentem odnowionego szlaku konnego w okolicy OGTJ KONIEWO w Dębrzniku.

Odnowienie szlaku było bardzo dużym przedsięwzięciem i bardzo ważnym dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników. Szlak powstał w 2008 roku, w wielu jego częściach oznakowanie w terenie, zwłaszcza na drzewach, przez lata ulegało zniszczeniu czy zatarciu, do czego przyczyniła się naturalna gospodarka leśna, ale również działanie czynników atmosferycznych i samą przyrodę (rozrastanie się drzew i krzewów zasłaniających znaki).

Wszystkie działania na rzecz odnowienia oznakowania szlaków były możliwe dzięki dotacji otrzymanej w ramach grantu z Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce.


Ostatnie posty

Archiwum