Garść informacji o naszych działaniach

Szkło w domku tkaczy

Projekt dotowany z PROW 2014-2020 przez LGD Kwiat Lnu z Lubawki. W pracowni Skrawek, mieszczącej się w jednym z Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim wykonano posadzkę w pomieszczeniu pomocniczym, nowe oświetlenie i umeblowanie wystawiennicze oraz przeprowadzono wystawę szkła artystycznego. 

Realizacja 2020

kompresja_DL2019Szkło_łaczy_D3_fot5_edit

Dzień św. Mateusza

Cykliczne, interaktywne spotkania w kręgu szeroko rozumianej kultury, odbywają się
w Uniemyślu w plenerze, wokół kościoła św.Mateusza i w zamkniętej przestrzeni karczmy sądowej, która jest własnością Stowarzyszenia Klub Przyrodników - zaprzyjaźnionej z nami organizacji ze Świebodzina. Na fotografii warsztaty zdobienia szkła w roku 2019.


Realizacja - 2014,2015,2016,2017,2018,2019

Remont kościoła św.Mateusza

Od 2014 roku remont kościoła współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Niewielkie kwoty wykorzystujemy w maksymalny, możliwy sposób dzięki zaangażowaniu wykonawcy i nadzoru budowlanego. Na fotografii prezentacja podczas wizyty studyjnej gości z białoruskich instytucji kultury.


Realizacja - 2014,2016, 2019, 2020 w trakcie 

Wehikuł bez-troski

Projekt złożony z kilku spotkań warsztatowych adresowany głównie do mieszkańców Okrzeszyna. Jego celem jest aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców wsi za pomocą działań z zakresu animacji kultury i edukacji nieformalnej. Dodatkowo 
podnosimy 
atrakcyjność miejscowości poprzez promowanie jej walorów. 
Rozwijamy dobro wspólne, rozumiane jako oddolne działania społeczności na rzecz budowania swojego kapitału społecznego i materialnego.

Realizacja - 2016

Albinów45 - rekonstrukcja miejsca.

Wystawa multimedialna będąca zwieńczeniem kilkuletnich prac nad historią Okrzeszyna. Prezentujemy bogaty zbiór materiałów, w tym dokumenty, fotografie i filmy, które w sposób niezwykle sugestywny przybliżają dzieje wsi ze szczególnym uwzględnieniem roku 1945, w którym dokonała się niemal całkowita wymiana mieszkańców. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a zrealizowany wysiłkiem mieszkańców Okrzeszyna i członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Doliny Zadrny.

Realizacja - 2014,2015

Zaduszki w Mateuszu

Interaktywne przedsięwzięcie artystyczne
i historyczne, którego celem było poszerzenie w świadomości mieszkańców kulturowego kontekstu święta zmarłych. Uczestnicy poznawali losy byłych, niemieckich mieszkańców regionu, których szczątki pozostały na miejscowym cmentarzu. Przedstawiono dawne, pogańskie zwyczaje związane ze śmiercią. Na oświetlonej elewacji ruiny kościoła św. Mateusza wyświetlano fragmenty znanych przedstawień teatralnych tematycznie związanych z umieraniem.


Realizacja - 2014

Zadbajmy o nas - utworzenie placu zabaw i spotkań w Okrzeszynie

Cykl spotkań i wspólnej pracy 
mieszkańców Okrzeszyna, w wyniku której powstał plac zabaw i spotkań
z imponującą, wiklinową pierzeją wykonaną przez mieszkańców w czasie warsztatów wikliniarskich.​ 


Realizacja - 2013

Biblioteka Sąsiedzka

Wydzielone miejsce w świetlicy wiejskiej powstało i zapełniło się książkami w wyniku wspólnej pracy warszawskiej fundacji Zmiana i Stowarzyszenia Doliny Zadrny.

Realizacja - 2013,2014

Przystań Bukówka 

Warsztaty i spotkania z dziećmi i młodzieżą ze wsi Bukówka ukierunkowane na pogłębione poznawanie bogactwa przyrodniczego okolicy, w tym sztucznego jeziora Bukówka. W wyniku realizacji projektu powstał też mini teren rekreacyjny w pobliżu akwenu.​

Realizacja - 2011