Dziękujemy za okazane zainteresowanie. Aktualnie najważniejszym celem naszych działań jest remont dawnego kościoła Świętego Mateusza. Obiekt wymaga wykonania wielu prac od dużych i kosztownych, przez mniej wymagające, aż po zupełnie drobne jak naprawa furty, konserwacja nagrobków, prace porządkowe. Potrafimy efektywnie wykorzystać każdą kwotę. Jeśli podejmą Państwo decyzję o finansowym uczestniczeniu w projekcie i zechcą wysłać przelew na konto stowarzyszenia, prosimy o zaznaczenie, że datek przeznaczony jest na Nowe życie Mateusza.

Stowarzyszenie Doliny Zadrny

58-420 Lubawka Okrzeszyn 52

KRS 0000352276 NIP 6141598209

Konto:

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

nr 91839500010020559320000001

​       W ostatnim czasie

2018 Dzięki dotacji Dolnośląskiego           Wojewódzkiego Konserwatora         Zabytków we Wrocławiu, w wy-
       sokości 160 tys. zł, wykonaliśmy
       hełm na wieży.  

2016 Zdobyliśmy dofinansowanie,           znaleźliśmy wykonawcę,                 zakończyliśmy remont                    gzymsu. Wykonaliśmy prace
       murarskie i ciesielskie.
       Zadaszenie gzymsu pokryliśmy

       papą.

2015 Przygotowaliśmy projekt i                kosztorys remontu gzymsu              pośredniego.

2014 Uratowaliśmy wieżę przed          zawaleniem. Przy pomocy                włókien węglowych spięliśmy
       konstrukcję wieży.                          Przemurowaliśmy nadproża.
       W naprawionym gzymsie
       szczytowym wylaliśmy                    żelbetowy wieniec.

DSC00387fb.jpg

Pomóż nam uratować Mateusza

Dlaczego warto ?

Bo to ostatnia barokowa budowla w regionie, którą można uratować.


Bo zbudował ją wybitny architekt, w ważnym momencie historii z ważnych powodów.


Bo jest to jedyna całościowa praca wybitnego muratora Józefa Antoniego Jentscha, od projektu, przez zarządzanie budową, do oddania w użytkowanie.


Bo Mateusz ma szansę na nowe artystyczne i społecznie użyteczne życie.

W jaki sposób możesz pomóc ?

Pracą, gotówką, przelewem i zainteresowaniem

Co otrzymasz w zamian ?

Satysfakcję, nagrodę, nieśmiertelność - prosimy o kontakt.