Wszystkie nasze przedsięwzięcia opierają się na formalnym lub nieformalnym partnerstwie z innymi organizacjami, samorządami, przedsiębiorstwami, grupami mieszkańców i przyjaciółmi. Bez nich nasza działalność byłaby bledsza, a czasem wręcz niemożliwa. Wymieniamy ich w kolejności alfabetycznej:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Archiwum Państwowe oddział w Jeleniej Górze

Fundacja Zmiana z Warszawy

Klub Przyrodników ze Świebodzina, stacja terenowa w Uniemyślu

LGD Kwiat Lnu z Lubawki

Mieszkańcy Okrzeszyna i Uniemyśla

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Powiat Kamiennogórski

Sołectwa wsi Okrzeszyn i Uniemyśl

Stowarzyszenie Granica z Lubawki

Stowarzyszenie Klub Przyrodników ze Świebodzina (Stacja Terenowa w Uniemyślu)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego - Tkacze Śląscy

Stowarzyszenie Sever z Horniego Marsova (CZ)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Miasta i Gminy w Lubawce

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu i delegatura w Jeleniej Górze