Mateusz 2019

W 2019 roku, dzięki dotacji przyznanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano i zamontowano pięć okien, pokryto gzyms pośredni blachą, odtworzono zniszczoną klatkę schodową, oczyszczono i wzmocniono stropy wieży. Całość prac zamknęła się sumą 100 tys. zł brutto.

Niestety MKiDN nie przyznał nam dotacji na ratowanie nawy. Czekamy na rozstrzygnięcie wyników DWKZ 2020.


Ostatnie posty

Archiwum