Przyroda za płotem w Uniemyślu

W 2019 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodników oraz Sołectwem Uniemyśl zrealizowaliśmy projekt „Przyroda za płotem”. Naszym celem było zaznajomienie i oswojenie mieszkańców wsi z otaczającą przyrodą oraz pokazanie jak można wykorzystać walory przyrodnicze do budowania wizerunku ekologicznej wsi, szanującej naturalne piękno. Nasze zamierzenia realizowaliśmy poprzez serię warsztatów, wycieczek i wspólnych działań w centrum miejscowości.

Na początku wspólnie wybraliśmy się na spacer po okolicy. Opowiadaliśmy o Naturze 2000 oraz lokalnych formach ochrony przyrody, o rzadkich i chronionych gatunkach roślin, grzybów i zwierząt, a także o tych pospolitych i cennych ze względów kulinarnych i leczniczych. Sporo uwagi poświęciliśmy również gatunkom inwazyjnym. Uczestnicy podczas wycieczki zbierali zioła i przyprawy, które posłużyły w kolejnej odsłonie projektu pn. „Jak smakuje przyroda”. Wspólne gotowanie w naszej karczmie z użyciem dzikich roślin jadalnych było świetną okazją do utrwalenia wiedzy na temat pospolitych gatunków roślin i możliwości ich wykorzystania we własnej kuchni i apteczce.

Podczas trwania projektu nieustannie namawialiśmy i przekonywaliśmy do tworzenia przydomowych ekologicznych ogródków. Efekty naszej edukacyjnej pracy mogliśmy sprawdzić podczas „Dnia otwartych ogrodów wiejskich”, który zorganizowaliśmy w formie konkursu na najbardziej ekologiczny i tradycyjny wiejski ogród. Organizując to święto chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na rolę tradycyjnych wiejskich ogrodów jako enklaw dla lokalnej bioróżnorodności, a ich właścicieli wyróżnić i docenić za tak ważną i potrzebną nam wszystkim pracę. Kryteria były wyśrubowane, punkty były m.in. za bogactwo i wielosezonowość kwiatów, obecność warzyw, ziół, starych drzew, fragment nieskoszonego trawnika, a także za wywieszone w ogrodzie domki dla zapylaczy czy budki dla ptaków i nietoperzy. Były też punkty ujemne za obecność w ogrodzie roślin inwazyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu urzekli nas życzliwością i wrażliwością na piękno w najbliższym otoczeniu i wieloma ekologicznymi rozwiązaniami wokół domu.

Podsumowaniem naszych działań projektowych było wspólne urządzanie przestrzeni w centrum Uniemyśla w formie tradycyjnego wiejskiego, ekologicznego ogrodu, poprzez m.in. dosadzenie rodzimych gatunków roślin oraz wykonanie ceramicznego muralu z przyrodniczymi akcentami wsi.

Projekt "Przyroda za płotem" był kontynuacją rozpoczętej pracy z mieszkańcami w kierunku ich ekologicznej aktywizacji i pobudzania do działania na rzecz wspólnego dobra społeczności wiejskiej Uniemyśla. Został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. W kolejnych latach planujemy kontynuację pracy z mieszkańcami Uniemyśla, na co otrzymaliśmy już granty finansowe.

Przydomowe ogródki, mimo że są to niewielkie skrawki na Ziemi to mają ogromne znaczenie dla życia. Zostawiając kawałek nieskoszonego trawnika, czy stertę gałęzi gdzieś w kącie pomagamy zachować harmonię w przyrodzie i naszym ogrodzie. Uniemyśl zdecydowanie o tym wie.


Zbieranie dzikich roślin jadalnych

Prace we wspólnym ogródku w centrum wsi

Podczas wycieczki

Wspólne dzikie gotowanie w karczmie

Półprodukty na dziki obiad

Mieszkańcy Uniemyśla podczas pracy nad muralem

Nieskoszone fragmenty ogrodu były wysoko punktowane w konkursie

Konkurs na ekologiczny wiejski ogród - ogłoszenie wyników

Fragment muralu w Uniemyślu

Kwiaty w przydomowym przedogródku pełnią ważną rolę dla dzikich zapylaczy


Ostatnie posty

Archiwum