top of page

Mateusz 2019

W 2019 roku, dzięki dotacji przyznanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano i zamontowano pięć okien, pokryto gzyms pośredni blachą, odtworzono zniszczoną klatkę schodową, oczyszczono i wzmocniono stropy wieży. Całość prac zamknęła się sumą 100 tys. zł brutto.

Niestety MKiDN nie przyznał nam dotacji na ratowanie nawy. Czekamy na rozstrzygnięcie wyników DWKZ 2020.


Ostatnie posty

Archiwum

bottom of page