Działaj Lokalnie 2019 - Szkło łączy Działanie III czyli Dzień św. Mateusza w Uniemyślu

Projekt "Szkło łączy" zakończyło ostatnie spotkanie z różnymi technikami zdobienia szkła. Spotkaliśmy się w Dniu św. Mateusza, w Karczmie Sądowej w Uniemyślu, której wnętrza udostępniło zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Klub Przyrodników. We wspólnej pracy i zabawie wzięło udział ponad 60 osób. Razem zdobiliśmy szkło, obejrzeliśmy prezentację, wzięliśmy udział w turnieju z nagrodami, smacznie jedliśmy i słuchaliśmy koncertu "Kapeli Bożków".


Ostatnie posty

Archiwum